Skorczyce leżą w dolinie rzeki Urzędówki, która wypływa spod Wilkołaza. Jeszcze w XVIII w. rzeczka ta tworzyła znaczne rozlewisko, nad którym usytuowany był dwór. W pobliżu Skorczyc, na wzgórzu w zamierzchłych czasach wznosiło się w Leszczynie grodzisko, ale po nim nie ma już śladu. Skorczyce - leżące niegdyś przy drodze królewskiej, prowadzącej z Krakowa do Lublina i dalej na Litwę - są starsze od Urzędowa. To właśnie na gruntach Skorczyc powstało targowisko - z karczmami dla przejezdnych gości i kupców, przy których istniał urząd celny. W ciągu wieków zmieniali się właściciele Skorczyc. Jednym z nich był Mikołaj Rej, a jego potomkowie byli w posiadaniu Skorczyc do XVII wieku.        

   Ostatnim dziedzicem był    Leon Hempel (1864-1924).